Правонаступництво в корпоративних відносинах

правонаступництво

Будь-яка особа, неважливо фізична або юридична, в процесі свого існування, вступаючи в різні правовідносини, може стати суб'єктом правонаступництва. Перш за все, перед тим як розкривати тему, зазначену в заголовку статті, логічним було б дати визначення поняттю правонаступництво. Відразу хочу зауважити, що дана тема є складною для розуміння звичайного громадянина, але ми намагалися максимально викласти зрозумілою мовою весь матеріал, обходячи складні юридичні терміни. Прочитавши її до кінця, ви зрозумієте, що складного насправді нічого немає. 

Правонаступництво - це процес переходу прав і обов'язків одного учасника правовідносин до іншого (правонаступника). Важливою особливістю правонаступництва є збереження первісного предмета правовідносин та їх суті. З визначення можна зробити висновок, що заміна однієї сторони в правовідносинах (саме при правонаступництві, оскільки заміна сторони може відбуватися і при інших процесах, наприклад - цесія), як правило, відбувається після припинення існування особи, від якої переходять права та обов'язки правонаступника. Для фізичних осіб найбільш яскравим прикладом є спадкування, тобто перехід прав та обов'язків від спадкодавця до спадкоємця. Для юридичних же осіб правонаступництво має місце при окремих видах припинення юридичної особи. Оскільки головною темою є саме корпоративні відносини, то розглянемо, як проходить правонаступництво саме у сфері корпоративних правовідносин.

Почнемо з фізичних осіб, які є учасниками (акціонерами) господарських товариств або власниками приватних підприємств. Як вже писалося в нашому блозі корпоративні права на частку у статутному капіталі підприємства є майновими, тому можуть входити до складу спадщини при складанні заповіту особою, яка ними володіє. Також можуть успадковуватися за законом у випадку смерті такої особи, не залишив заповіту. Це відноситься до частини в статутному капіталі будь-якого господарського товариства та приватного підприємства. Після вступу в спадщину на частку у статутному капіталі (не забуваємо, що це відбувається по закінченні 6-ти місяців після відкриття спадщини) спадкоємець має право увійти до складу учасників (акціонерів) господарського товариства або стати власником приватного підприємства. До речі, йде багато суперечок серед юристів з приводу спадкування частки у статутному капіталі. Дуже багато хто вважає, що частина в статутному капіталі не передається у спадок, аргументуючи свою позицію приписом статті 100 Цивільного кодексу, яка встановлюють неможливість передачі права участі в товаристві, оскільки таке право є виключно особистим і немайновим. Ми вважаємо це некоректним твердженням, оскільки в спадкову масу входить не право участі, а право власності на частку у статутному капіталі. Знаходячи його, особа має право стати учасником і внаслідок, набуває право участі. Цікавою залишається процедура вступу до складу ділянок господарського товариства. Після смерті учасника відбувається реорганізація у складі учасників. Відповідно до статей 130, 147 Цивільного кодексу, спадкоємець учасника повного товариства, товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю, акціонерного товариства має переважне право стати учасником відразу після вступу в спадщину, якщо статутом не передбачено затвердження на вступ спадкоємця головним органом товариства. На практиці ж у 80% випадках у статуті компанії прописується обов'язкова згода головного органу на включення до складу учасників спадкоємця. Але ситуація зрозуміла, якщо в суспільстві, крім спадкоємця є ще учасники (акціонери), і торба їх частин складає 2/3 голосів (тобто те, кількість, яка дозволяє визнати збори легітимними). У цьому випадку можна без проблем провести реорганізацію. А якщо товариство було з одним учасником (акціонером) чи сума голосів інших учасників не набирає кількості, яке забезпечує кворум? Природно державний реєстратор не проведе реєстраційна дія, встановивши зазначені факти. У цьому випадку потрібно звертатися до господарського суду за місцем реєстрації такого товариства та одержати рішення суду, в якому буде відображатися дозвіл на прийняття спадкоємця до складу учасників. На підставі рішення суду реєстратор без проблем проведе реєстраційну дію, пов'язану із зміною складу учасників. Може скластися й інша ситуація, коли спадкоємець відмовився приймати спадщину, або, вступивши в спадок - відмовився вступати в господарське товариство або ж учасники, сума голосів яких набирає 2/3 голосів, відмовлять у вступі. У разі відмови прийняття спадщини, реорганізація відбувається без прийняття спадкоємця до складу учасників, і при цьому може зменшитися сума статутного капіталу, або ж зазначена частина може відійти у власність товариству, з подальшою реалізацією її третім особам. У разі особистої відмови спадкоємця вступити до товариства або ж відмови з боку інших учасників, спадкоємцю повертається сума, що є частиною в статутному капіталі або майно, яке вносилося в якості оплати частини, а статутний капітал товариства зменшується в розмірі виплаченої суми. Але тут може бути не все просто. В акціонерних товариствах встановлюється критерій мінімальної суми статутного капіталу, і в разі зменшення статутного капіталу, у зв'язку з незгодою спадкоємця стати акціонером і повернення йому частини в натурі, сума зменшеного статутного капіталу може не відповідати мінімальній сумі, встановленої законом. У цьому випадку потрібно закрити товариство шляхом ліквідації. Але якщо така компанія займає певний сектор економіки і її закриття спричинить негативні наслідки, то можна зробити кілька законних кроків до запобігання ліквідації. По-перше - це спадкоємець стає акціонером, а потім реалізує свої акції серед інших акціонерів або ж по-другий - спадкоємець, після вступу до складу акціонерів реалізує акції самому товариству, а воно на протязі року шляхом відкритих торгів реалізує акції серед інших акціонерів або третім особам. Трохи інша ситуація з приватним підприємством. Як всім відомо, (а якщо невідомо, то з необхідною інформацією можна ознайомитися тут - приватне підприємство здійснює свою діяльність на підставі приватної власності. Так от, отримавши у спадок майно, на підставі якого здійснювалась діяльність підприємства, спадкоємець може стати і власником такого приватного підприємства. Спадкове майно, може бути обтяжене і боргами цього самого приватного підприємства.

Тепер розглянемо порядок правонаступництва, де однією стороною цього процесу є юридична особа. Розглядаючи юридичну особу в якості правонаступника, процес прийняття частини в статутному капіталі і включення до складу учасників схожий з процесом, який описаний вище. Відмінністю буде хіба що ухвалення рішення учасників юридичної особи-правонаступника щодо набуття частини, яка є об'єктом правонаступництва.

Розглядаючи юридичну особу як суб'єкт правонаступництва, більш цікавим залишається питання розгляду юридичної особи не як правонаступника, а як суб'єкта правовідносин, від якого переходять права та обов'язки правонаступника, простими словами кажучи ситуації, коли юридична особа стає «спадкодавцем». Хоча визначенням «спадкодавець» юридична особа називається умовно.

Отже, як вже зазначалося, правонаступництво настає за певних обставин, а саме при закінченні існування одного із суб'єктів правовідносин. Юридична особа може припинити своє існування кількома способами, а саме: ліквідація (повне припинення існування підприємства з внесенням до ЄДР відповідного запису), реорганізація (процес зміни організаційно-правової форми підприємства. Приміром, з товариства з обмеженою відповідальністю на публічне / приватне акціонерне товариство ), злиття (процес об'єднання двох підприємств в одне нове, з колишньою організаційно-правовою формою одного з них або нової), поглинання (приєднання одного підприємства до іншого) і поділ (поділ одного підприємства на два нові з вихідною організаційно-правовою формою та її зміною для кожного нового підприємства). Відразу слід зазначити, що при ліквідації правонаступництво не наступає, оскільки немає правонаступників, адже сама суть ліквідації зводиться до припинення всіх прав і обов'язків юридичної особи. При інших же видах припинення юридичної особи правонаступництво є обов'язковою складовою.

При реорганізації відбувається зміна організаційно-правової форми юридичної особи, але при цьому залишається весь його баланс, до якого входять як активи, так і пасиви. При проведенні зазначеного процесу складається акт передачі, в який входять всі наявні активи, дебіторські і кредиторські заборгованості особи, що реорганізується. Після завершення реорганізації створюється нова юридична особа, можливо з новою назвою або ж зберігши колишнє, але до нього обов'язково переходять всі права та обов'язки, які існували у реорганізованої особи. Слід зазначити, що всі претензії до боржників шуканого юридичної особи, за актом передачі пред'являє нова юридична особа, так само як і отримує претензії від кредиторів. Дуже часто багато хто вважає, що зміна назви юридичної особи є його реорганізацією. Це груба помилка, оскільки зміна назви не припиняє існування юридичної осіб. Проводячи паралелі з фізичними особами, для розуміння, можна навести приклад зміни прізвища, імені чи по батькові фізичної особи. При їх зміні людина ж не припиняє своє існування.

Злиття двох підприємств увазі процес створення нової юридичної особи шляхом з'єднання активів двох або більше підприємств з новою або однієї з організаційно-правових форм учасників такого процесу, які при цьому перестають існувати. При проведенні злиття складається акт передачі, в який входять всі наявні активи, дебіторські і кредиторські заборгованості всіх підприємств, які беруть участь в процесі злиття. Після завершення злиття до ново створеному особи переходять всі права та обов'язки, які мали юридичні особи-учасники злиття.

Поглинання це процес приєднання всіх активів однієї юридичної особи до іншої з подальшою передачею приймаючій особі (правонаступнику) всіх прав і обов'язків особи, яка приєднується з припинення існування останньої. Як і у випадку з реорганізацією та злиттям при поглинанні складається акт передачі, в якому відображаються всі активи і всі види заборгованостей особи, яка приєдналася. Після завершення цього процесу до юридичної особи-правонаступника переходять всі права за пред'явленням претензій до боржників, так само як і обов'язки розрахуватися з кредиторами юридичної особи, яка приєдналася. Слід зазначити, що при злитті не відбувається якихось структурних та організаційних змін щодо юридичної особи-правонаступника. Природно, коло його учасників може бути розширений, за рахунок учасників приєдналася особи, що може спричинити за собою і зміни в статутному капіталі в бік його збільшення і перерозподілу часток у статутному капіталі, але організаційно-правової форми, назви і інших складових правонаступника злиття ні як не стосується.

І нарешті, поділ. При поділі активи однієї юридичної особи поділяються і на їх підставі створюються дві або більше абсолютно нових юридичних осіб-правонаступників зі схожими або відмінними організаційно-правовими формами і назвами. При проведенні поділу складається акт розподілу, в якому фіксується яка частина активів, переходить до кожного з правонаступників. Також з актом розподілу розподіляються і обов'язки шуканої компанії серед правонаступників. По закінченню цього процесу кожен правонаступник має право пред'являти претензії до боржників, як і обов'язок, розраховуватися з боржниками в тому розмірі, який закріплений за ним в акті розподілу. Важливим є факт, що при невизначеному розподілі всіх обов'язків їх несуть усі правонаступники солідарно.

Важливою деталлю в описаних вище процесах є питання пред'явлення претензій кредиторів до юридичних осіб, які утворюються в результаті таких процесів. Природно, як і процес ліквідації, інші процеси вимагають обов'язкового оповіщення кредиторів про початок процесу, з подальшим прийняттям від них вимог. На це кредиторам відводиться не менше 2х місяців. По закінченні цього часу, складається акт передачі або акт розподілу, в які включаються всі вимоги. Хоча ті, хто не встиг, все одно можуть пред'явити претензії до правонаступників у порядку строків позовної давності.

Як бачимо, правонаступництво в корпоративних відносини є процесом досить складним і його реалізація, часто вимагає залучення фахівців. В цьому Вам з радістю і повною самовіддачею допоможуть співробітники нашої Юридичної компанії.

Архів статей

квітня 2024
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Нове зі статтей

Продовжуємо серію статей «питання які задають на допитах» в якості свідка по кримінальному провадженню - підробка документів стаття...
Які питання задають на першому допиті в Податковій міліції, ви можете подивитися тут, тож плавно переходимо до питань, які вам...
У цій статті мова піде про одну схему порятунку депозиту, сума якого перевищує 200 000,00 грн. (Сума, яку повинні повернути при...